ข้อกำหนดทั่วไป
 1. เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้ากับบริษัท เดลิเฟรชอียู จำกัด บริษัทฯ ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงในเงื่อนไขการให้บริการนี้แล้ว
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้มีผลบังคับใช้ทันทีที่คุณทำการชำระเงิน เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น
 3. เงื่อนไขการให้บริการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อสังคมของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดพลาดบางประการอันเนื่องมาจากความไม่ถูกต้องข้อมูลหรือเนื้อหาของข้อมูลภายในเว็บไซต์นี้
 5. บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะตามมาจากการที่ลูกค้าใช้สินค้าตามที่ได้ซื้อไป

ราคา
 1. ราคาสินค้าที่ระบุภายในเว็บไซต์แห่งนี้เป็นราคาที่รวมภาษีทุกชนิด รวมค่าบรรจุภัณฑ์ รวมค่ารีไซเคิล และรวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เอาไว้เรียบร้อยแล้ว
 2. ราคาค่าขนส่งที่ระบุภายในเว็บไซต์แห่งนี้เป็นราคาที่รวมภาษีทุกชนิด และรวมค่าธรรมเนียมพิเศษอื่น ๆ เอาไว้เรียบร้อยแล้ว
 3. ราคาสินค้า และ ราคาค่าขนส่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดของพนักงานในกรณีที่พนักงานลงราคาสินค้า หรือราคาค่าขนส่งผิดพลาดไปจากความเป็นจริง

การชำระเงิน
 1. บริษัทฯ รองรับการชำระเงินด้วยช่องทางที่หลากหลาย อาทิเช่น การชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย , การชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารในสหภาพยุโรป , การชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกา , Paypal หรือ บัตรเครดิต เป็นต้น
 2. คำสั่งซื้อ (Order) ของลูกค้าจะถูกดำเนินการต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับคำยืนยันในการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 3. คำสั่งซื้อ (Order) ที่ได้รับการดำเนินการแล้วจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี

การจัดส่ง
 1. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งคำสั่งซื้อ (Order) ของคุณให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ซึ่งโดยปกติจะทำการจัดส่งภายใน 3 วันทำการ โปรดยอมรับในความล่าช้าของการจัดส่งของเราหากเกิดเหตุสุดวิสัยบางอย่างขึ้น
 2. บริษัทฯ จะปฎิเสธความรับผิดชอบในทุกกรณีหากความผิดพลาดเกิดจากลูกค้าเช่น การป้อนที่อยู่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นกรุณาตรวจสอบรายละเอียดการจัดส่งของลูกค้าอย่างรอบคอบก่อนทำการชำระเงิน
 3. โปรดคำนึงไว้เสมอว่าระยะเวลาการจัดส่งที่แจ้งในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงระยะเวลาการจัดส่งโดยประมาณจากสถิติการจัดส่งของเราในอดีต ซึ่งในบางครั้งระยะเวลาการจัดส่งอาจจะเร็ว หรือ ล่าช้ากว่าปกติก็เป็นได้

Stock
 1. โดยปกติแล้วจำนวนสินค้าในคลังที่แสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นจำนวนสินค้าที่ตรงกับความเป็นจริงเช่นกัน หากแต่ว่าในบางครั้งอาจจะมีความผิดพลาดในโปรแกรมสินค้าคงคลังได้
 2. หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ได้อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในโปรแกรมสินค้าคงคลัง ลูกค้าสามารถร้องขอการคืนเงินบางส่วน หรือ คืนเงินทั้งหมดได้ทันที และลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 30 วันหลังจากมีการร้องขอ

Refund & Return
 1. หากลูกค้าได้รับสินค้าไม่ครบตามคำสั่งซื้อ ลูกค้ามีสิทธิร้องขอการคืนเงินได้ในส่วนเฉพาะสินค้าที่ได้รับไม่ครบนั้นเท่านั้น และลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 30 วันหลังจากมีการร้องขอ
 2. หากลูกค้าไม่ได้รับสินค้า เนื่องจากความผิดพลาดในการจัดส่ง ลูกค้ามีสิทธิร้องขอการคืนเงินได้เต็มจำนวนทั้งหมดทันที และลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 30 วันหลังจากมีการร้องขอ
 3. หากลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ ลูกค้ามีสิทธิร้องขอการคืนเงินได้ในส่วนเฉพาะสินค้าที่รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อนั้นเท่านั้น และลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 30 วันหลังจากมีการร้องขอ
 4. โดยปกติบริษัทฯ จะไม่ร้องขอให้ลูกค้าทำการส่งสินค้าคืนมายังบริษัทฯ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการจัดส่ง บริษัทฯ จะติดต่อกับลูกค้าโดยตรงเพื่อดำเนินการเป็นรายกรณีไป
0 Request สินค้า
×
กรุณารอสักครู่